لمینیت اکستروژن

لمینیت اکستروژن2018-05-12T08:28:30+03:30

لمینت اکستروژن

 

ساک دستی های لمینیتی ضد آب

دستگاه لمینیت اکستروژن

لمینت اکستروژن یعنی چسباندن دو فیلم بوسیله مواد پلیمری مذاب شده از جنس پلی اتیلن PE و یا پلی پروپیلن PP و یا سایر پلیمر ها که بین دو لایه ریخته شده و باعث چسبندگی دو لایه گردد. لمینت اکستروژن مقرون به صرفه ترین روش لمینت می باشد زیرا علاوه بر اینکه مواد پلیری که با مذاب شدن و ریختن بین دو لایه باعث چسبندگی آنها می شود، نسبت به چسب بسیار ارزان تر و داری ضرر کمتری بوده، بلکه بر خلاف لمینت چسبی که چسب باعث چسباندن لایه ها می گردد و در هنگام  عملیات چسب زنی و عبور آن از چمبر (کانال هوای گرم) مقدار زیادی از چسب تبخیر گردیده، هیچگونه تبخیری در مواد پلیمری به روش اکستروژن صورت نخواهد گرفت و همان میزان پلیمر مذاب شده به وزن محصول نهایی اضافه می گردد که این خود باعث کاهش قیمت تمام شده می گردد. 

باید به این نکنه توجه نماییم که لمینت اکستروژن زمانی مقرون به صرفه بوده و هزینه های تولید را نسبت به سایر روشهای لمینت کاهش می دهد که هیچگاه نداشتن دانش فنی، ایراد اپراتوری، نداشتن سفارش کافی منجر به توقف آن نگردد چرا که بعد از توقف خط تولید برای راه اندازی مجدد زمان بسیار زیادی صرف می گردد تا هیترها به دمای مورد نیاز جهت ذوب پلیمرهای مصرفی برسد و بعد از آن ناچار هستیم تا زمانی که اطمینان حاصل نماییم مواد پلیمری یکنواخت ذوب گردند از شروع تولید اجتناب نموده و شاهد ریزش مواد مذاب روی زمین تا یکنواخت شدن آن باشیم که گاهاً در صورت سوختگی حتی یک هیتر از ده ها هیتری که وظیفه مذاب کردن پلیمر را دارد باید مدت زمان تعویض هیتر و مواد مذاب در حال ریزش بر روی زمین را به حجم ضایعات تولید اضافه نماییم.

ساک دستی

ساک دستی تبلیغاتی

5.0
تماس مستقیم